‘สารเคมีตลอดกาล’ ทำลายด้วยวิธีใหม่ง่ายๆ

PFAS ซึ่งเป็นกลุ่มของสารเคมีที่ผลิตขึ้นซึ่งใช้กันทั่วไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1940 ถูกเรียกว่า “สารเคมีตลอดกาล” ด้วยเหตุผลบางประการ แบคทีเรียไม่สามารถกินได้ ไฟไม่สามารถเผาพวกมันได้ และน้ำไม่สามารถเจือจางได้ และถ้าสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้ถูกฝังไว้ พวกมันก็จะซึมเข้าไปในดินโดยรอบ กลายเป็นปัญหาถาวรสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป นักเคมีของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นได้ทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ทีมวิจัยได้พัฒนากระบวนการที่ทำให้สารประกอบ PFAS สองกลุ่มหลักแตกออกจากกันโดยใช้อุณหภูมิต่ำและรีเอเจนต์ทั่วไปที่มีราคาไม่แพง โดยเหลือไว้แต่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย เทคนิคง่ายๆ อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำจัดสารเคมีอันตรายเหล่านี้ในที่สุด...